החינוך היעיל ביותר הוא לתת לילד לשחק בדברים נפלאים.

                                                                   (אפלטון)

פרויקטים ייחודיים

למומחי אינגניו יכולות פיתוח של סדנאות ייחודיות ותהליכי למידה ייחודיים בהתאם לצורך כדי לענות על דרישות מיוחדות עבור התלמידים.
 בהתאם למתודולוגיה של אינגניו מרכז אנו מפתחים סדנאות ותהליכי למידה בהתאם לעולם התוכן והנושא המבוקש תוך שימוש במגוון רחב של אמצעים יצירתיים וככל שניתן קרובים לעולמם של הילדים.
ברשימה בהמשך ניתן למצוא דוגמאות לפרויקטים מיוחדים שפותחו ומשמשים תלמידים רבים.
הרשימה היא דוגמה בלבד לפרויקטים בהם נעשה שימוש ע"י ילדים, וניתן לפתח כל נושא משמעותי מבוקש.
פנו אלינו כדי לקבל הצעה משמעותית.

סדנאות להכוונה והכוון לבחירת בית ספר תיכון ו\או מגמה לבגרות

סדנה המאפשרת לתלמידים להתמודד נכון ולחזק את השליטה והצרכים שלהם במסגרת תהליך בחירת התיכון ו/או מגמה במסלול בגרות.
הסדנא מבוססת על למידה מתוך חוויה והתנסות. הפעילויות כוללות עבודות חקר, הרצאות, סרטונים, תרגולים אישיים וקבוצתיים בתחום קבלת החלטות. הסדנא משלבת משחקי סימולציה של סיטואציות שמטרתן לאפשר לתלמידים לתרגל ולהתמודד עם תהליך הבחירה עם סיום לימודיהם בחטיבת הביניים. התהליך שיעברו הילדים בסדנא יאפשר להם למפות ולהתחשב במערכת שיקולים רחבה והאילוצים העומדים בפניהם לקראת הבחירה שעליהם לעשות.

הסדנא מחולקת לשלושה מפגשים כיתתיים בני שלוש שעות.

במסגרת כל מפגש התלמידים רוכשים ידע ומפתחים כישורים במטרה לשפר את יכולתם לבצע תהליכים של הערכת מצב וקבלת החלטות. "ארגז הכלים" שרוכשים התלמידים מאפשר להם בחירה אישית המבוססת בצורה טובה על תהליך סדור לבחירה מוצלחת.

הבחירה מבוססת על ניתוח תנאים לימודיים, תנאים ריגשיים ותנאים חברתיים.

שיפור כישורי שפה אנגלית (תהליך תוך שנתי ורב שנתי לכיתות ז' עד יא')

פרויקט ייחודי של תהליך תומך בתכנית הלימודים באנגלית של מערכת החינוך, ותכליתו העיקרית  שיפור יכולות התלמידים לשוחח באנגלית, שיפור הבנת הנשמע ויכולת הביטוי באמצעות דיבור, תוך שיפור יכולות התלמידים בכתיבה וקריאה.
הפרויקט כולל תהליך פדגוגי סדור, מובנה ומדורג בו ירכשו התלמידים כישורי שפה אנגלית באמצעות מתודולוגיות חדשניות.
לכל כיתה שמשתתפת בפרויקט נקבע אירוע שיא שבא לידי ביטוי במשחק סימולציה אינטראקטיבי. לקבוצות בעלות כישורי שפה גבוהים מתקיים בסיום התהליך משחק זמן אמת, במציאות מדומה ובסיוע במערכת מחשוב.

סדנת איים אבודים The Lost Islands

סדנת טיסה לנופש בחו"ל Flying on vacation

English Only

תרגם מעברית לאנגלית

Translate to Hebrew

סדנת הסרט הטוב Best Movies

סדנת מנהרת הזמן The time tunnel

לוגו של אינגניו, המרכ ללמידה משמעותית