נושאי לימוד

אנו במרכז מתאימים את התכנים של נושאי הלימוד לתכנית הלימודים שנקבעה על ידי משרד החינוך. התאמה זו מבוצעת עפ"י המתודולוגיה של הלמידה המשמעותית במטרה שהתלמידים ילמדו את נושאי הלימוד בצורה מהנה והאפקטיבית ביותר.
פתרונות המרכז שונים ומגוונים ביותר ומאפשרים הלכה למעשה יישום התפיסה ברוב מקצועות הלימוד.
ברשימה בהמשך ניתן למצוא דוגמאות מתחומי לימוד שונים אותם הילדים לומדים עם ליווי של מחנך הכיתה או המורה המקצועי בהתאם לנושא המשחק והדילמה עמה יתמודדו הילדים במשחק סימולציה.
הרשימה היא דוגמה בלבד למשחקים בהם מתמודדים ילדים וניתן להתאים כל תחום ונושא ללמידה יישומית.

פנו אלינו כדי לקבל הצעה.

אזרחות
התלמידים מביאים לידי ביטוי את הידע שרכשו  בנושאים כגון, רשויות המדינה, איזונים ובלמים, שיטות ממשל, הרשות המקומית , קואליציה ואופוזיציה ועוד

 

אנגלית
התלמידים דנים ומתחבטים בדילמות שונות תוך שימוש בשפה האנגלית. בשלב מתקדם התלמידים משתתפים במשחק סימולציה בהשתתפות עם כיתה מחו"ל של דוברי אנגלית
 

היסטוריה 
התלמידים בוחנים אירועים היסטוריים מתוך תהליכים של משא ומתן בין מדינות, ומובילים  לפתרונות יצירתיים  בהשוואה לעבר.

 

גאוגרפיה

התלמידים בוחנים תהליכים גיאוגרפים המובילים אותם להתמודד עם דילמה גיאוגרפית בהתאם לתכנית הלימודים.

 

ביולוגיה

התלמידים עוסקים בנושאים שונים כגון גנטיקה ואתיקה, חקלאות תעשייתית, הדברה כימית - ביולוגית, בהתאם לתכניות הלימודים.

לא מתוך אונס ילמד הנער, אלא מתוך משחק.

                                                   (אפלטון)

Address

  • LinkedIn Social Icon

© Copyright 2012-2018 M-L-Center

Herzeliya, Israel

Zip Code 4633045

Yoram: +972-52-420-1717

Itay: +972-52-488-8580

yoram.mlc01@gamil.com

itay.mlc02@gmail.com

Contact